الزام انجام ارزیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه
الزام انجام ارزیابی اساتید و دریافت کارت ورود به جلسه

تمامی دانشجویان می بایست با ورود به سامانه آموزشی مرکز بعد از انجام ارزیابی اساتید، نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون های پایانی اقدام نمایند. 
به هیچ وجه امکان ورود دانشجو به جلسه آزمون، بدون در دست داشتن کارت ورود به جلسه، وجود ندارد. 

 دریافت کارت ورود به جلسه جهت دانشجویانِ بدهکار به امور خوابگاه ها و تغذیه امکان پذیر نمی باشد.

جهت مشاهده آئین نامه امتحانات، اینجا را کلیلک کنید

 چهارشنبه ۱ تیر ۱۴۰۱ - ۰۸:۱۷:۵۵