لزوم تکمیل پرونده آموزشی
لزوم تکمیل پرونده آموزشی

به اطلاع کلیه دانشجویان میرساند که حداکثر تاریخ تکمیل پرونده تحصیلی ایشان( بنا به درخواست دانشجویان و موافقت معاون محترم)، تا 31 مرداد ماه می باشد و از این تاریخ به بعد دسترسی شما به سامانه جهت مشاهده نمرات، درخواست تجدید نظر، انتخاب واحد ترم تابستان، انتخاب واحد ترم مهر و.... مسدود  خواهد شد.
کلیه دانشجویان می بایست با ورود به کارتابل خود یا فایل پیوست نسبت به آگاهی از موارد کسری در پرونده خود اطلاع یابند.
مدارک لازم جهت تکمیل پرونده عبارتند از:
1- اصل مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی یا اصل مدرک دوره دوم متوسطه
2- اصل ریز نمرات دیپلم و پیش دانشگاهی یا اصل ریز نمرات دوره دوم متوسطه
3- تائیدیه تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی یا تائیدیه تحصیلی دوره دوم متوسطه
4- اصل برگ معافیت تحصیلی یا کارت پایان خدمت یا کارت معافیت دائم جهت دانشجویان پسر

 یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۳:۲۸