مهلت ورود نمرات دروس پروژه و کارآموزی
مهلت ورود نمرات دروس پروژه و کارآموزی

قابل توجه دانشجویان گرامی

به اطلاع میرساند که مهلت ورود نمرات دروس کارآموزی و پروژه بر اساس آیین نامه آموزشی و تصمیم شورای آموزشی به صورت زیر می باشد و این مدت غیر قابل تمدید می باشد.

در صورتی که نمرات این دروس در بازه زمانی ثبت نگردد، نمره درس صفر خواهد شد و دانشجو موظف به اخذ درس در نیمسال بعدی خواهد بود.

1- مهلت ورود نمره دروس پروژه و کارآموزی که در ترم مهر اخذ شده است حداکثر تا 31 تیر ماه سال بعد

2- مهلت ورود نمره دروس پروژه و کارآموزی که در ترم بهمن اخذ شده است، حداکثر تا  31 شهریور ماه سال بعد

3- مهلت ورود نمره دروس پروژه و کارآموزی که در ترم تابستان اخذ شده است، حداکثر تا 29 اسفند ماه همان سال

این مصوبه برای دانشجویانی که دروس عنوان شده را از ترم مهر 1400 به بعد اخذ کرده اند، لازم الاجرا می باشد.

همچنین آخرین مهلت ورود نمرات دروس پروژه و کار آموزی که در ترم 13993 و قبل از آن اخذ شده است، 31 تیرماه 1401 می باشد.

قابل ذکر است که تاریخ فارغ التحصیلی زمان ثبت آخرین نمره دانشجو می باشد.

 شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۱۳:۵۷