اطلاعیه نقل و انتقالات دانشجویی
اطلاعیه نقل و انتقالات دانشجویی

اطلاعیه شماره 1

در خصوص میهمانی و انتقال دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی ســـازمان امور دانشجویان

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راســتای انجام هر چه بهتر آئین نامه و تسهیل در امر میهمانی و انتقال ضروری دانشجویان زمان ثبتنام متقاضیان مذکور را برای سال تحصیلی 1401-1402 از طریق سامانه سجاد به آدرس https://portal.saorg.irاعلام می نماید.

باتوجه به شرایط ایجاد شده به دلیل شیوع بیماری کرونا در کشور و پیروی تمام موسسات آموزش عالی از دستورالعملهای ستاد ملی مبارزه با کرونا به اطلاع میرساند که در صورت تداوم وضعیت بیماری، میهمانی و انتقال دانشجویان تحت شرایط حاکم میباشد و موافقت موسسات مبدا و مقصد با درخواستهای مربوطه در صورت بازگشت به شرایط عادی در موسسات آموزش عالی امکانپذیر خواهد بود.

  دانشگاههای مبدأ باید بر اساس مفاد آییننامه شماره 88441/3/41 مورخ 20/3/92( در صورت تصویب ایین نامه جدید ابلاغ خواهد شد (درخواست دانشجو را بررسی نموده و در صورت داشتن شرایط از اول خرداد لغایت 15 تیر ماه نظر خود را در سامانه اعلام و در صورت موافقت ریزنمرات دانشجو را به دانشگاه مقصد از طریق سامانه ارسال نماید. سپس دانشگاههای مقصد حداکثر تا پایان مرداد ماه نسبت به بررسی تقاضاها اقدام و از طریق سامانه یاد شده اعلام نمایند.

وظایف متقاضی:

دانشجو در صورت داشتن شرایط خاص، ضمن آگاهی از شرایط حاکم به دلیل بروز بیماری کرونا و شرایط دانشگاه مبدا و مقصد بایستی با اطلاع کامل از وضعیت تحصیلی خود و شرایط ثبت نام در سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان در موعد اعلام شده) اول اردیبهشت لغایت سی ویکم اردیبهشت( درخواست خود مبنی بر بر نوع آن )2 نیمسال میهمانی، تمدید میهمانی، میهمان دائم و انتقال( برای سال تحصیلی 1401-1402 ثبت و با اطلاع کامل از شرایط و ضوابط دانشگاه مقصد، رشته و مقطع تحصیلی، وضعیت دوره مورد تقاضا در دانشگاه مقصد، نسبت به انتخاب دانشگاه یا موسسه مقصد اقدام و مستندات خود را برای تقاضای ارائه شده اسکن و ضمیمه تقاضا نماید.

تذکر:

لازم به ذکر است متقاضیان جهت ثبت درخواست ابتدا بایستی در سامانه سجاد ثبت نام نمایند و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور از قسمت خدمات سازمان درخواست خود را ارائه نمایند

متقاضی مسئول صحت اطلاعات و اعلام واحدهای درخواستی ارائه شده در خصوص شرایط خاص و درخواست خود خواهد بود و در صورت عدم احراز هر یک از اطلاعات ارائه شده تقاضا از وضعیت بررسی خارج خواهد شد.

دانشگاه انتخابی حتما بایستی در شهر محل سکونت خانواده متقاضی یا حتی المکان در صورت نبود دانشگاه در محل مذکور، در شهرهای نزدیکتر به محل سکونت باشد تا از ترددهای غیرضروری جلوگیری گردد.

متقاضیان محترم همچنین در صورت داشتن هرگونه سوال یا مشکل در خصوص سامانه از قسمت پشتیبانی سامانه درخواست خود را ارسال نمایند.

 دوشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۶:۲۶