اطلاعیه حذف و اضافه
اطلاعیه حذف و اضافه

1-  تمامی دانشجویانی که پرونده آموزشی آنها دارای مشکلات و نقص می­باشد، لطفاً تا قبل از حذف و اضافه
(16-15اسفند) نواقص پرونده خود را برطرف نمایند
، در غیر اینصورت سایت برای آنها مسدود است و به آنها اجازه حذف و اضافه داده نمی­شود.

2- هر دانشجو تنها مجاز به حذف دو درس و اخذ دو درس در زمان حذف و اضافه می باشد.

3- قابل ذکر است که آخرین مهلت حذف و یا اخذ درس در تاریخ 16-15 اسفند است و پس از آن به هیچ وجه امکان اخذ یا حذف درس وجود ندارد و سایت انتخاب واحد قفل می­شود.

4- دانشجویانی که 3 ترم یا بیشتر مشروط شده اند، جهت تعیین تکلیف با مدیرگروه محترم رشته خود تماس بگیرند.

5- دانشجویان گرامی لطفاً در تاریخ 18 اسفند کارنامه خود را چک کرده و از اخذ تمامی دروس خود اطمینان حاصل نمایید و همچنین از اضافه شدن نام خود به کلاس درس در سامانه lms مطمئن شوید. عواقب عدم بررسی این موارد به عهده شخص دانشجو می باشد.

 چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۶:۴۲