ارسال اصل مدرک تحصیلی
ارسال اصل مدرک تحصیلی

به استحضار کلیه دانشجویان ورودی سال 1399 میرساند که با توجه به صدور مدرک دیپلم توسط اداره آموزش و پرورش، آخرین مهلت ارسال مدارک تحصیلی 7 تیرماه خواهد بود.

لذا دانشجویان می بایست با در دست داشتن گواهی اشتغال به تحصیل و مراجعه به آموزشگاه محل تحصیل خود نسبت به دریافت مدرک مذکور اقدام نموده و تا تاریخ تعیین شده اصل مدرک را به آدرس مرکز آموزش عالی استهبان ارسال نمایند.

لازم به ذکر است که عواقب ناشی از عدم ارسال مدرک بر عهده شخص دانشجو می باشد.

 شنبه ۶ دی ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۶:۵۴