انتخاب واحد

23 بهمن ماه لغایت 27 بهمن ماه

 
شروع و پایان کلاس‌ها

30 بهمن ماه لغایت 2 تیرماه

 
حذف و اضافه

15 اسفند ماه لغایت 16 اسفند ماه

 
حذف اضطراری

16 خردادماه لغایت 17 خردادماه

 
ارزیابی و امتحانات

1 تیرماه لغایت 20 تیرماه404

دانشجو

355

دانش آموخته

7

عضو هیأت علمی

4

گروه آموزشی

21

آزمایشگاه/کارگاه