دستورالعمل های خدمت مقدس سربازی
دستورالعمل های خدمت مقدس سربازی

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی استهبان، پیرو امریه ارسالی از سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا کلیه دانش آموزان و دانشجویان می توانند با عضویت در کانال "خبر سربازی"  به آدرس زیر در پیام رسان سروش، از دستورالعمل ها و قوانین و آیین نامه های خدمت مقدس سربازی اطلاع یابند.

saap.ir/khabaresarbazi

 سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۱:۵۴