اطلاعیه حذف و اضافه رشته شیمی

قابل توجه دانشجویان گرامی رشته شیمی:

 

1- هر دانشجو تنها مجاز به حذف دو درس و اخذ دو درس در زمان حذف و اضافه می باشد.

2- درسهایی که خود دانشجو مجاز به حذف یا اخذ آنها می باشد را خود دانشجو باید انجام دهد و برای درسهایی که دانشجو مجاز به اخذ آنها نیست میتواند فرم در خواست را تکمیل و به استاد مشاور خود ارسال نماید تا در جلسه شورای گروه بررسی شود.

3- هر دانشجو تنها مجاز به ارسال یک بار درخواست می باشد، و پس از آن درخواست های ارسالی به هیچ وجه بررسی نمی گردد. بنابراین، اول مطمئن شوید که تمام درخواست های خود را نوشته اید و سپس ارسال نمایید.

4- درخواست های خود را  فقط در روزهای یک شنبه تا سه شنبه، 11 تا 13 مهر ماه از طریق ایمیل به اساتید مشاور خود ارسال نمایید.

5- لطفا عنوان ایمیل را "درخواست حذف و اضافه " بنویسید.

6-لطفا تمامی دانشجویان گرامی شیمی، مشکلات و نقص های پرونده آموزشی خود را تا قبل از حذف و اضافه برطرف نمایند.

7- بعد از زمان حذف و اضافه، حتما کارنامه خود را چک نموده تا تمامی دروس اخذ شده و تایید شده توسط شورای گروه در کارنامه ثبت شده باشد.

 قابل ذکر هست که درخواست های ارسالی در خارج از بازه تعیین شده مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.

جهت دانلود فرم درخواست اینجا را کلیک کنید

ایمیل اساتید مشاور گروه شیمی

دکتر صداقتی: sedaghatiadvisor@gmail.com

دکتر دریانورد: daryaadvisor@gmail.com

دکتر حیران: advisheiran@gmail.com

 

شورای گروه شیمی

 چهارشنبه ۷ مهر ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۸:۱۵