تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی 1400
تقویم آموزشی نیم سال اول سال تحصیلی 1400

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند که تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401 در صفحه اول سایت قابل مشاهده می باشد.

کلیه دانشجویان می بایست بر اساس زمان بندی مشخص، نسبت به انتخاب واحد دروس خود اقدام نمایند.

دروس ارائه شده 48 ساعت قبل از زمان شروع انتخاب واحد در سامانه قابل مشاهده خواهد بود.

عواقب ناشی از عدم رعایت پیشنیاز، همنیاز و سقف واحد بر عهده شخص دانشجو می باشد.

عدم انتخاب واحد به منزله انصراف از ادامه تحصیل می باشد.

بر اساس دستور ستاد مقابله با کرونا، شروع نیمسال 14001 به صورت مجازی خواهد بود.

تقویم آموزشی را اینجا ببینید

 

 یکشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۵:۵۸