تحویل اصل مدرک تحصیلی و معافیت تحصیلی
تحویل اصل مدرک تحصیلی و معافیت تحصیلی

کلیه دانشجویان محترم می بایست با در دست داشتن گواهی اشتغال به تحصیل و مراجعه به آموزشگاه محل تحصیل خود در دوره متوسطه نسبت به دریافت اصل مدرک تحصیلی (مدرک زرد رنگ) و ارسال آن به این مرکز اقدام تمایند. در صورت عدم ارائه مدرک تا پنجم دی ماه سامانه شما مسدود و امکان حضور در کلاس های مجازی و آزمون نهایی میسر نخواهد بود. لازم به ذکر است که دریافت گواهی اشتغال به تحصیل از طریق کاربری دانشجویان در سامانه مرکز و قسمت مکاتبات اداری میسر خواهد بود.

همچنین کلیه دانشجویان پسر می بایست با مراجعه به پلیس + 10 محل سکونت خود نسبت به اخذ معافیت تحصیلی دانشجویی اقدام نموده و مجوز تحصیل خود را به این مرکز ارسال نمایند. بدیهی است عواقب عدم ارسال معافیت تحصیلی بر عهده شخص دانشجو می باشد.

 پنج شنبه ۶ آذر ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۴:۴۰