انتخاب واحد با تاخیر ترم تابستان
انتخاب واحد با تاخیر ترم تابستان

کلیه دانشجویان رشته مهندسی عمران که به هر دلیل موفق به انتخاب واحد در ترم تابستان جاری نشده اند می توانند در روز دوشنبه مورخ 8 شهریور ماه از ساعت 9 لغایت 23:59 با مراجعه به سامانه خود نسبت به انتخاب واحد با تاخیر ترم تابستان اقدام نمایند.

 شنبه ۶ شهریور ۱۴۰۰ - ۰۸:۳۲:۴۵