مرکز مشاوره دانشجویی
مرکز مشاوره دانشجویی

 کلیه دانشجویانی که نیاز به خدمات مشاوره مرکز در ایام کرونا دارند می توانند با ارسال مشخصات خود (نام، نام خانوادگی ورشته تحصیلی) به سرکار خانم جعفرپوربا شماره 09171307535 از طریق پیامک نسبت به هماهنگی زمان مشاوره اقدام نمایند. لازم به ذکر است که پس از دریافت پیامک ازطرف دانشجویان محترم، زمان مشاوره از همان طریق به ایشان اطلاع داده می شود. 

 شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۰:۱۳