تغییر زمان آزمون های پایانی
تغییر زمان آزمون های پایانی

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم میرساند که با توجه به تصمیمات اخذ شده در شورای آموزشی مرکز، زمان امتحانات پایان ترم دانشجویان تغییر یافت.

کلیه دانشجویان می توانند از تاریخ 10 دی ماه با مراجعه به سامانه خود از زمان جدید برگزاری آزمون های پایانی اطلاع یابند.

همچنین بنا به درخواست تعدادی از دانشجویان امکان ارسال درخواست حذف نهایی درتاریخ 8 و 9 دی ماه بر روی سامانه فراهم شده است. دانشجویان می توانند بنا به ضرورت با در نظر گرفتن حداقل واحدهای مجاز باقیمانده در نیمسال جاری، نسبت به حذف یک درس تئوری اقدام نمایند.

 یکشنبه ۷ دی ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۱:۰۷