تمدید مهلت ارسال اصل مدرک تحصیلی
تمدید مهلت ارسال اصل مدرک تحصیلی

با توجه به تاخیر در روند صدور اصل مدارک تحصیلی توسط آموزش و پرورش، مهلت ارسال اصل مدرک تحصیلی جهت آن دسته از دانشجویانی که در سال 1399 از مقطع دبیرستان فارغ التحصیل شده اند تا تاریخ 20 اسفندماه 1399 تمدید گردید. بدیهی می باشد که این تمدید شامل دانش آموختگان قبل از سال 1399 نخواهد بود.

لازم به ذکر است عواقب ناشی از عدم ارسال اصل مدرک تحصیلی، ریز نمرات و معافیت تحصیلی (پسران) بر عهده شخص دانشجو می باشد.

 شنبه ۶ دی ۱۳۹۹ - ۰۸:۳۶:۵۴