ورود به سامانهسه شنبه 21 آبان 1398فارسیEnglish
اخبار و رویدادها
لیست اخبار
کارنامه سلامت
کارنامه سلامت
1398/08/20 : کلیه دانشجویان ورودی سال 98 می بایست پس از تکمیل فرم پیوست نسبت به تحویل آن به معاون آموزشی اقدام نمایند. آخرین مهلت 30 آبان ماه می باشد. عواقب ناشی از تکمیل فرم بر عهده شخص دانشجو می باشد....
بهترين کمک داور فوتبال استهبان
بهترين کمک داور فوتبال استهبان
1398/08/18 : کارمند مرکز آموزش عالي استهبان به عنوان بهترين کمک داور فوتبال شهرستان در سال ???? انتخاب گرديد....
نتايج انتخابات شوراي صنفي
نتايج انتخابات شوراي صنفي
1398/07/15 : نتايج انتخابات شوراي صنفي مرکز...
وزارت علوم ، تحقيقات و فناوريسازمان امور دانشجويانصندوق رفاه دانشجويانسازمان سنجش و آموزش کشور