ورود به سامانهجمعه 3 فروردین 1397فارسیEnglish
اخبار و رویدادها
لیست اخبار
پذيرش مقاله دانشجويان رشته زيست شناسي در همايش هاي مختلف ملي و بين المللي
پذيرش مقاله دانشجويان رشته زيست شناسي در همايش هاي مختلف ملي و بين المللي
1396/12/21 : موفقيت دانشجويان فعال رشته زيست شناسي سلولي مولکولي خانمها درنا دهقاني و زهرا گلستاني ........
پذيرفته شدن مقاله ي دانشجوي رشته مهندسي عمران در همايش ملي
پذيرفته شدن مقاله ي دانشجوي رشته مهندسي عمران در همايش ملي
1396/12/16 : موفقيت خانم سيده زهرا حسيني در همايش ملي .......
وزارت علوم ، تحقيقات و فناوريسازمان امور دانشجويانصندوق رفاه دانشجويانسازمان سنجش و آموزش کشور